วิธีเติมเงิน Freefire

By PB-Eazyshop | 28/07/2019

วิธีเติม Diamond เกมส์ Freefire

1.เข้าเว็ปไซต์เติมเงินของ Garena เว็ปนี้เลย https://termgame.com/app

2.เลือกเกมส์ Freefire ใครจะเติมด้วยการเข้าด้วย Facebook ก็เลือก Facebook เลยนะครับ แต่ผมจะมาสอนเติมด้วย ID ผู้เล่น เพราะมันง่ายดี และรวดเร็วดี

 


3.เข้าไปดู ID ผู้เล่นในเกมส์ Freefire ที่เราจะเติม อันนี้เลยครับ แล้วจดหรือจำไว้


4.เอา ID ผู้เล่น กรอก ลงช่องนี้ 

5.เมื่อกรอก ID ผู้เล่น แล้ว จะมาหน้านี้ก็ให้ลูกค้าเลือกว่าจะเติมแบบไหน แต่ผมจะแนะนำให้เติมด้วย บัตรการีน่า เพราะมันได้ Diamond เพิ่มตั้ง 10% และยัง สะดวก รวดเร็ว ซื้อที่เว็ป PBEAZYSHOP ก็ได้ด้วย

เมื่อเลือกว่าจะเติมด้วยบัตรการีน่าแล้วก็นำเลขบัตรมาเติมช่องนี้ได้เลยนะครับ 
วิธีเติมเงิน Freefire